Friday, June 28, 2013

A Full WeekLast Sunday I had the opportunity to share at Cornerstone Bible Church in Terra Haute, IN. Such a welcoming group of believers! I enjoyed getting to know some of them and share about our ministry in Hungary. 

Múlt vasárnap Terra Haute-ban volt lehetőségem beszélni a szolgálatunkról. Nagyon kedvesek és befogadóak voltak a testvérek! Örültem, hogy néhányukat jobban megismerhettem és érdeklődtek az Élet Szava szolgálata iránt. Alább látható a köszöntés, ami a hirdetések közt volt.
After lunch Chris and Lili took me to Lafayette. It was so nice to see them again and spend a short weekend at their house. Lili’s Mom from Hungary was there too. Look, how big Amy is already! :)

Chris és Lili elhoztak Lafayette-be ebéd után. Olyan jó volt újra látni őket és egy rövid hétvégét velük tölteni. Lili anyukája, Ria is ott volt. Nézzétek, milyen nagy már Amy! :) 

I’m so thankful that I can continue my Biblical Counseling studies. I very much enjoyed my prayer walks as I went to school each day. (By the way, I didn’t see anybody walking here unless they were with a dog. :)) I couldn’t stop praising God for the people who helped me with my tuition, for those who gave for my plane ticket, for the two ladies who provided my books, and for my wonderful hosts, Jeff and Amy Baker. I am so blessed! Thank you to all of you who prayed for me especially this week. It was one of the most difficult classes for me due to the hard counseling topics we discussed (abuse, addictions, suicide, “psychological disorders”). Many times I had tears in my eyes – sometimes because of the heart-breaking stories our professor shared with us, other times just tears of joy and thankfulness BECAUSE WE HAVE A WONDERFUL, REDEEMING GOD Who is more than able and willing to change our sinful hearts. The statistics are terrifying. I checked the list of countries by suicide rate on the WHO’s site. According to them out of 109 counties HUNGARY is #9 on this list.  The number of child abuse is very high too. Hungary needs Jesus! Would you please stop for a moment and pray for our summer camps at Word of Life Hungary where more than 800 kids and young people will hear the gospel this summer?

Olyan hálás vagyok, hogy folytathatom tanulmányaimat a lelkigondozásról. Nagyon élveztem a reggeli imasétákat, miközben iskolába mentem. (Mellesleg itt senki nem jár gyalog, kivéve ha kutyát sétáltatnak. :)) Nem győztem hálát adni mindazokért, akik lehetővé tették, hogy itt lehessek Amerikában. Köszönöm mindazoknak, akik imádkoztak értem különösen ezen a héten. Ez volt az egyik legnehezebb kurzus – a kemény témák miatt, amikről beszélgettünk (bántalmazás, függőség, öngyilkosság, pszichológiai rendellenességek). Sokszor könnyek közt hallgattam az órákat – néha a szívszorító történetek miatt, amelyeket a tanár mesélt, máskor az öröm és az óriási hála miatt, hiszen CSODÁLATOS, MEGVÁLTÓ ISTENÜNK VAN, Aki képes megváltoztatni bűnös szívünket. A statisztikák nyomasztóak. 109 országból Magyarország a 9. helyen áll az öngyilkossági listán. (Naponta 6-7 ember követ el öngyilkosságot.) A gyermekbántalmazás is megdöbbentő. Jézusra van szüksége a magyar népnek! Kérlek, állj meg egy pillanatra, és imádkozz a nyári táboroztatásért! Ezen a nyáron is több, mint 800 gyermek és fiatal fogja hallani az evangéliumot az Élet Szava táborban!

I’m so thankful for my wonderful classmates too, I learned a lot of them as well! I constantly forgot to take pictures, but here are two shots – still happy after a long day of school! :-) Please keep me in your prayers as I move on tonight. Thank you and God bless you!

Annyira hálás vagyok az osztálytársaimért is, rengeteget tanultam tőlük is! Folyamatosan elfelejtettem fotókat készíteni, de íme kettő – vidáman egy fárasztó nap után is! :-) Kérlek, hordozz imáidban, amint ma este tovább utazom. Köszönöm! Isten áldjon!

Debbie

Brittany 

No comments:

Post a Comment