Tuesday, July 21, 2015

On My Way to Chicago / Útban Chicago felé

After serving for 4 weeks in the world's BEST camp at WOL Hungary (I know, I'm not biased at all :)), I'm on my way to the States to visit some of my supporters and share about God's wonderful deeds! The Lord graciously allowed me to spend a few days at my brother's house in Walsall, England. It's been a very refreshing time both physically and spiritually. On Sunday morning God reminded me on His promises through the life of Joshua and I was encouraged to look forward to the miracles He is about to do. 

  • Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. (1:9)
  •  Joshua told the people, “Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you.” (3:5)
  • For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan what he had done to the Red Sea when he dried it up before us until we had crossed over. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful and so that you might always fear the Lord your God. (4:23-24)

Can't wait to see how God is going to repeat some of His miracles and bring glory to His name!!! 


Négy hét szolgálat után a világ LEGJOBB táborában a WOL Élet Szavánál (tudom, kicsit sem vagyok elfogult :)), útban vagyok az Egyesült Államokba, hogy meglátogassam néhány támogatómat és beszámoljak Isten csodás tetteiről! Az Úr kegyelméből pár napot öcséméknél tölthettem Angliában, Walsallban. Nagyon felüdítő volt úgy fizikailag, mint lelkileg. Vasárnap reggel Isten Józsué életén keresztül emlékeztetett ígéreteire, és bátorított, hogy várakozásteljesen nézzek csodái elé.

  • Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. (1:9)
  • Józsué ezt mondta a népnek: "Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr." (3:5)
  • Mert Istenetek, az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az Úr a Vörös-tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor. (4:23-24)

Várom, hogy miként fogja Isten megismételni csodás tetteit és dicsőséget szerezni az Ő nevének!!!


Mom in Walsall Arboretum / Anyukám a walsalli arborétumban

Cute English houses / Cuki angol házak

Mark, my nephew / Márk, az unokaöcsém

Beautiful / Szép :)
With Salome, my niece / Saloméval, az unokahúgommal

UNO, their favorite / UNO, a nagy kedvenc


Yay :-)

Pretty garden / Gyönyörű park


No comments:

Post a Comment